אברהם קורנפלד

מעצב חזותי ויזם. מומחה לטיפוגרפיה, בעלי אאאא