גאון גלית

אוצרת בכירה ומרצה. ראש התוכנית לאוצרות שנקר.