הרשקוביץ לירון

מנכ"ל עמותת לצאת מהקופסא. ייזמות בעיצוב.