יובל פלס

אקאונטפיקס בית ליזמים, עסקים הרוצים להיות עצמאים