רוזה רייך

רו"ח. הנהלת חשבונות, חשבות שכר וראיית חשבון