אורנית גורן אגמון

מאמנת בינלאומית בוגרת Tony Robbins Coaches Academy

www.ornitga.co.il