עדיטל אלה

מעצבת ויזמית, בעלת ''קריאטרה'' לאריחי אדמה חדשניים, מתמחזרים