מירית ארזי פלדון

חוקרת, מטפלת, מאמינה נלהבת במפות חשיבה