דניאלה לאור

יועצת תקשורת ואסטרטגיה לשעבר,משנה למנכ״ל שלמור תקשורת מנטורית ורכזת מלווים בעמותת הלל