אלה שמר

בעלים של אלהיוגה, בנמל ובשרונה ומבעלי חב׳ מגדלים