מיכל אביחי גאון

מנהלת תחום ניהול חווית אירוח BDO Operational Excellence. בעבר יו''ר פירמידה ומייסדת how to wow