עידית שילוח

יועצת תדמית ותקשורת בתחומי התרבות והעיצוב, מנהלת תוכן מרכז ''תאו''