שיתופי פעולה

כי ברור לכולכם שיחד זה כוח >>

שיתופי פעולה הם חלק משמעותי בהתפתחות העסקית בעולם העיצוב היום. העבודה בקבוצה, והתהוות קהילה תומכת, תוביל את המעצב להישגים משמעותיים יותר ואת הקבוצה כולה לבעלת כוח משפיע. לתוכנית החממה נבחרים בכל מחזור מעצבים מבטיחים בתחומם. החיבור ביניהם מאפשר תמיכה הדדית, החלפת ידע ויצירת שיתופי פעולה. צוות הטרמינל שם דגש על קידום הזדמנויות שונות לשיתופי פעולה בפרויקטים מגוונים, ומחבר את בוגרי התוכנית לשיתופי פעולה המגדילים את מעגל ההזדמנויות ופותחים בפניהם אפשרויות חדשות.