דניאלה לאור

יועצת תקשורת ואסטרטגיה. לשעבר משנה למנכ״ל שלמור תקשורת, מנטורית ורכזת מלווים בעמותת הלל